Innovatieagenda Agri & Food

Onze wereld en de agrifoodsector staan voor enorme uitdagingen. In 2050 moeten 9 miljard mensen worden gevoed, die door de stijgende welvaart ook nog eens meer en anders gaan consumeren. Tegelijkertijd neemt de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond af en worden grondstoffen als water en energie steeds schaarser.
Verder stellen consument en maatschappij steeds meer eisen aan de kwaliteit van de producten en de manier waarop ze worden geproduceerd. In de wereld van morgen wil de consument niet alleen duurzaam en lekker eten, maar ook veilig en gezond voedsel. Voor deze uitdagingen zijn innovatieve oplossingen nodig.

De innovatieagenda geeft aan in welke thema’s we investeren om de vraag in de samenleving te kunnen beantwoorden en aan de wereldwijde behoefte te kunnen voldoen. Het doel van de agenda is voor de sector:

  • Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen met per kilogram product minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot aan broeikasgassen
  • Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van hoogwaardig voedsel gericht op gezondheid, smaak en gemak
  • Internationaal leiderschap via export van producten, kennis en technologie.
     

Aandachtspunten

De agenda voor de jaren 2016 - 2019 heeft de volgende aandachtspunten:

  • Meer samenhang en integratie: de innovatieroadmaps van de sector zijn beter met elkaar verbonden
  • Samenwerking en kruisbestuiving met andere sectoren en kennisgebieden: crossovers
  • Verdere transitie en verduurzaming: onder andere smart farming, veiligheid en gezondheid.

De groeiende vraag in de wereld en de beperkte hoeveelheid grondstoffen vragen om een landbouw die uiterst efficiënt omgaat met deze schaarse (en dus dure) middelen. Een agrifoodsector met precisie-technologie, robotisering en genomics.
Voor consumenten wordt veiligheid steeds belangrijker. Dit houdt ook eerlijke en transparante informatievoorziening in. Gezonde voeding kan een oplossing bieden voor ouderdoms- en welvaartsziektes, zoals diabetes en obesitas. Verder richt de agenda zich op het meer circulair maken van de productiesystemen (zoals biobased economy, fosfaat terugwinnen en verminderen van verspilling), de afhankelijkheid van
import van grondstoffen, het verminderen van effecten op klimaat en biodiversiteit en een gerichte aanpak van dierziektes en antibioticaresistentie.
 

Meer informatie

Samenvatting van de innovatieagenda
Volledige innovatieagenda Agri&Food
Bijlage: innovatieagenda Biobased Economy
Bijlage: innovatieagenda 'Hightech to feed the world'
Summary Innovation Agenda
Infographics uit innovatieagenda (NL) (jpeg en pdf)
Infographics uit innovatieagenda (EN) (jpeg en pdf)